Onze kerken komen een keer in de drie jaar bij elkaar in een landelijke vergadering: de generale synode.
De afgevaardigden naar deze vergadering zijn benoemd door de negen particuliere (regionale) synoden. Elke particuliere synode vaardigt twee predikanten en twee ouderlingen af. Een generale synode telt dus zesendertig leden. Zij kiezen een moderamen (bestuur) dat uit vier leden bestaat.

De generale synode mag alleen zaken behandelen die op de agenda zijn gezet door de kerken of door deputaten die de vorige synode benoemde. Op deze vergadering worden dingen besproken die alle kerken aan gaan. De besluiten worden dan ook door de kerken overgenomen.

De laatste Generale Synode werd in 2011 gehouden in de Petrakerk te Harderwijk.

Generale Synode 2014 wordt momenteel gehouden in Ede in de Ontmoetingskerk.
Post voor deze synode kan niet meer worden ingezonden. De uiterste inzenddatum voor het indienen van stukken was zaterdag 15 maart 2014.

Ambtelijk secretaris: L. Postma-Douma