Onze kerken komen een keer in de drie jaar bij elkaar in een landelijke vergadering: de generale synode.
De afgevaardigden naar deze vergadering zijn benoemd door de negen particuliere (regionale) synoden. Elke particuliere synode vaardigt twee predikanten en twee ouderlingen af. Een generale synode telt dus zesendertig leden. Zij kiezen een moderamen (bestuur) dat uit vier leden bestaat.

De generale synode mag alleen zaken behandelen die op de agenda zijn gezet door de kerken of door deputaten die de vorige synode benoemde. Op deze vergadering worden zaken besproken die alle kerken aan gaan. De besluiten worden dan ook door de kerken overgenomen.

Generale Synode Ede 2014 is op vrijdag 24 juni 2014 provisorisch gesloten. Op DV 16 en 17 januari 2015 zal er nog een vergaderweekend zijn in de Ontmoetingskerk in Ede om de zaken die nu zijn blijven liggen,  af te handelen.

Post voor deze synode kan niet meer worden ingezonden.

Ambtelijk secretaris: L. Postma-Douma